FAQ

For implementation of Pébéčko at elementary schools, you need one person acting as school Coordinator (teacher or pedagogical staff) who follows the instructions in the app. For secondary school Pébéčko, you need one person, so called Guide (teacher or pedagogical staff) that works with a three member student team. We know how little time and capacity teachers at primary and secondary schools generally have so we tried to accommodate them as much as possible in terms of, for example, pre-prepared materials for print (project lists, posters, diplomas), step by step guides and task checklist.

In general, it is possible to implement Pébéčko at elementary schools in three weeks. For secondary Pébéčko, we calculate about a month or five weeks. However, schools establish their own timetable that suits them the best. They for example decide that they will give pupils and students more time to propose projects or that they need more time for student campaign.

Our guides are not rigid. Coordinators and Guides can use them to learn what to do and how for the best results, but they can also adjust them to the needs and requirements of the school.

 

Financování projektů je možné z několika různých zdrojů. Pokud se projekt rozhodlo realizovat vedení školy, může prostředky vyčlenit přímo z jeho rozpočtu. Často se stává, že i zřizovatel školy (město nebo kraj) je ochoten ve svých školách podobné smysluplné projekty zaplatit. Další možností je využití CSR programů. Někdy jsou studenti sami schopni a ochotni shánět finance, aby mohli na své škole Pébéčko zrealizovat. To zároveň zvyšuje jejich motivaci. 

V první fázi Pébéčka probíhá nastavování pravidel. Každá škola nastavuje vlastní pravidla – patří k nim i stanovení, kdo všechno se může do projektu zapojit. U středních škol se mohou zúčastnit všichni studenti. Na základních školách obvykle doporučujeme, aby se navrhování projektů účastnili žáci od cca čtvrté třídy, kdy si děti již nepřipadají znevýhodněné vůči starším navrhovatelům. Ale hlasovat o projektech mohou děti už třeba od druhé třídy – je důležité, aby uměly číst a s případnou dopomocí pedagoga nebo staršího spolužáka mohou hlasovat v elektronické aplikaci. Pébéčka se, pokud si to škola přeje, mohou zúčastnit i rodiče. Obvykle ale projekty navrhují a pak o nich rozhodují sami žáci a studenti.

Jedná se o příležitost zapojit žáky a studenty do rozhodování o podobě školy. Kromě toho, že se děti a mládež naučí i procvičí řadu dovedností, získají pocit, že se s nimi ve škole počítá, že je někdo poslouchá. To je nesmírně cenné při vytváření školní komunity a zlepšování prostředí i celkové atmosféry ve škole. Vedení školy získává cennou zpětnou vazbu – má příležitost lépe vnímat a pochopit potřeby žáků a studentů. Zároveň si děti mnohem více váží věcí, které pomáhaly vymyslet, zařídit a realizovat a tím pádem se k nim i lépe chovají při jejich užívání.

Naše aplikace obsahuje komplexní a ucelené návody pro studentský i organizační tým, které jsou velmi podrobné a vše je na jednom místě. Máte k dispozici všechny potřebné podklady a materiály, které aplikace podle Vašeho zadání vygeneruje, stačí je vytisknout a použít. Velkou výhodou aplikace je, že jejím prostřednictvím může odhlasovat celá škola. Hlasování je verifikované PIN kódy a tím pádem nemůže dojít k jeho zneužití. Výsledky hlasování jsou k dispozici ihned po jeho skončení, a to v přehledných grafech. Aplikace rovněž obsahuje manuály k vyhodnocení Pébéčka. Stejné principy můžete využít i při vyhodnocování jiných akcí Vaší školy. V neposlední řadě můžete v aplikaci hlasovat i o jiných otázkách, které se týkají vašich studentů.

 

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

Potřebujete poradit?

Service operated by Institute H21

Follow us, so that you don’t miss other interested projects we are working on. 

© 2019, Institute H21 Created by Beneš & Michl