Golčův Jeníkov se pyšní 28% účastí ve 2. ročníku participativního rozpočtu

Tvoříme Golčův Jeníkov

www.golcuv-jenikov.cz

vwww.vote.d21.me/cs/info/TvorimeGJ2020

Charakteristika města: malé město v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina

Celkový počet obyvatel: 2 600 

1. ročník

Rozděleno peněz: 1 mil. Kč

Počet hlasujících: 391

Počet navržených projektů celkem: 9

Počet projektů schválených do hlasování: 7 - pouze v kategorii “město”

Trvání projektu: prosinec 2018 - červen 2019

2. ročník

Rozděleno peněz: 1,2 mil. Kč

Oslovených hlasujících (roznesených PIN kódů): 2 222 

Počet hlasujících: 636

Počet navržených projektů celkem: 17

Počet projektů schválených do hlasování: 9 v kategorii “město”, 4 v kategorii “městské části” 

Trvání projektu: prosinec 2019 - červen 2020 (začátek realizace projektů) 

O projektu 

Tvoříme Golčův Jeníkov je již 2. ročník participativního rozpočtu, který začal na konci roku 2019. Díky proaktivnímu přístupu zástupců městského úřadu se znovu podařilo zapojit obyvatele do spolurozhodování o městských financích. V letošním ročníku bylo vyčleněno 1,2 milionu korun, z toho 800 tisíc přímo pro město a 400 tisíc pro místní části města. Oproti loňskému roku se vyčleněná částka zvýšila o 200 tisíc. Stejně tak se meziročně zvýšil zájem obyvatel o projekt. V prvním ročníku bylo navrženo 9 projektů a hlasovalo 391 občanů, ve druhém se počet zvýšil na 17 navržených projektů a 636 hlasujících. Aby nebyly znevýhodněny místní části, navrhování i hlasování nově probíhalo ve dvou oddělených kategoriích - město a místní části. Maximální částka na jeden projekt ve městě byla 300 tisíc a 200 tisíc pro místní části. O rozdělení rozpočtu mohli rozhodovat pouze rezidenti a majitelé nemovitosti v Golčově Jeníkově. To bylo zajištěno pomocí osobní roznášky pozvánek s PIN kódy do schránek

Co si město přálo v letošním ročníku?

 • Kompletní technické zajištění celého participativního projektu včetně navrhování a hlasování na webové stránce.

 • Umožnění hlasování výhradně rezidentům/obyvatelům města a majitelům nemovitostí v Golčově Jeníkově. 

 • Zefektivnění komunikace mezi městem a občany.

 • Co nejvyšší zapojení občanů.

Harmonogram 

 1. Informační kampaň: Projekt Tvoříme Golčův Jeníkov začal v prosinci 2019 informační kampaní pro občany.

 2. Podávání návrhů: Od začátku února mohli občané podávat své návrhy online na stránkách projektu nebo na podatelně městského úřadu. Navrhnout projekt mohl kdokoli starší 15 let, kdo je buď obyvatelem Golčova Jeníkova nebo ve městě vlastní nemovitost. Navrhovatel zároveň mohl podat i více návrhů.

 3. Setkání s veřejností: V polovině února proběhlo setkání s veřejností, kde byly konzultovány návrhy a navrhovatelé získali zpětnou vazbu k návrhům. 

 4. Kontrola návrhů: Město následně prověřilo realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a reálnost odhadu očekávaných nákladů projektů

 5. Kampaň navrhovatelů: Navrhovatelé uspořádali vlastní kampaně, ve kterých získávali podporu pro své projekty. Radnice zároveň poskytla navrhovatelům rovnoměrně prostor pro propagaci návrhů prostřednictvím komunikačních kanálů města. 

 6. Hlasování: Pro město bylo důležité, aby se do projektu zapojili pouze místní obyvatelé, kteří v oblasti bydlí nebo mají v oblasti chatu nebo jinou nemovitost. Participace 21 proto přišla s návrhem využít pozvánky s vytištěnými PIN kódy jako specifickou formu ověření hlasování. Tato možnost je sice obecně administrativně náročnější a vyžaduje více kapacit i času, ale ukazuje se, že v menších municipalitách/komunitách může fungovat velmi dobře a zásadně u občanů zvyšovat povědomí o projektu. Na každý PIN kód bylo možné hlasovat jen jednou a občané jej obdrželi v dubnu do svých poštovních schránek. Unikátní PIN kód sloužil pouze ke vstupu do hlasovací platformy a samotné hlasování bylo zcela anonymní. Hlasovalo se prostřednictvím elektronické hlasovací platformy Decision 21, s použitím kladných a záporných hlasů podle D21 - Janečkovy hlasovací metody. Hlasovat bylo možné v daném termínu také na kontaktních místech městského úřadu s nutností přinést si PIN kód.

 7. Zveřejnění výsledků: V červnu 2020 město vítězné návrhy představilo.

 8. Realizace návrhů: Nyní má město závazek v následujících měsících projekty realizovat.

Jaké projekty zvítězily a město je zrealizuje?

Výsledky hlasování jsou k dispozici zde: www.vote.d21.me/vote/TvorimeGJ2020/results

Pro město Golčův Jeníkov (vyčleněná částka 800 tisíc Kč)

 1. Naučná stezka - 280 tisíc Kč

 2. Dětský koutek v Ráji - 210 tisíc Kč

 3. Pítka - mytí rukou na náměstí, letní osvěžení - 50 tisíc Kč

Celkem = 540 tisíc Kč, nevyčerpaná částka = 260 tisíc Kč byla přesunuta do druhé kategorie

Pro místní části (vyčleněná částka 400 tisíc Kč + 260 tisíc Kč z předchozí kategorie)

 1. Stupárovice - revitalizace obecní návsi - 160 tisíc Kč

 2. Sirákovice - rekonstrukce/optimalizace počtu čekáren bus zastávek - 80 tisíc Kč

 3. Stupárovice - revitalizace okolí obecního rybníka - 30 tisíc Kč

 4. Stupárovice - revitalizace zahrady u klubovny SDH - 150 tisíc Kč

Celkem = 420 tisíc Kč, nevyčerpaná částka = 240 tisíc Kč

Specifika projektu:

 • Kompletní online řešení pomocí platformy Decision 21. 

 • Umožnění hlasování výhradně rezidentům/obyvatelům města a majitelům nemovitostí v Golčově Jeníkově. 

 • Projekt vrcholil v nestandardní atmosféře koronavirových opatření.

 • Oslovování a verifikace hlasujících pomocí tištěných pozvánek s PIN kódy.

 • Radnice k projektu přistupovala zodpovědně a aktivně, to přispělo k hladkému průběhu projektu a rekordním zapojením místních obyvatel.

 • Vyčleněná částka mohla být použita jak na investici do zvelebení města (hřiště, mobiliář, výsadba zeleně, stezka, vánoční výzdoba, lavička...), tak na pořádání akce (přednáška, koncert, akce pro děti, workshop...) 

 

Zaujalo Vás naše řešení v Golčově Jeníkově? Jste také malé město? 

Kontaktujte nás:

Mgr. Petr Lebeda

Telefon: +420 773 211 151

E-mail: petr.lebeda@ih21.org

GolčůvJeníkov-radnice

Sdílet článek:

Další novinky

Most chce zvýšit zájem o technické vzdělávání pomocí Pébéčka na vybrané ZŠ

Most chce zvýšit zájem o technické vzdělávání pomocí Pébéčka na vybrané ZŠ

Zeptali jsme se žáků středních škol na Slovensku, jak zvládli přechod na online výuku

Zeptali jsme se žáků středních škol na Slovensku, jak zvládli přechod na online výuku

Tvoříme Jílovsko: Občané společně rozhodli o 1 milionu korun

Tvoříme Jílovsko: Občané společně rozhodli o 1 milionu korun
Zobrazit další novinky