Časté dotazy

Služby nabízíme nejčastěji ve dvou základních variantách: (A) variantě jednorázového řešení pro konkrétní hlasování nebo projekt; nebo (B) variantě roční licence, která umožňuje vytvářet libovolný počet projektů po dobu trvání licence. Kromě základních služeb si pak můžete objednat další doplňkové služby jako jsou např. datové analýzy nebo konzultace navíc.

Hlasovací platforma Decision 21 splňuje nároky na ochranu osobních údajů vyplývající ze směrnice GDPR. Platforma také splňuje nároky na zabezpečení (šifrování, zabezpečený certifikát https atd.) včetně ochrany proti hackerským útokům.

Pracujeme s různými metodami verifikace hlasujících. Hlasování může být sice jednoduše otevřené, aby hlasovat mohl každý s příslušným odkazem, případně je možné vstoupit do hlasování pomocí pozvánky, která přijde e-mailem. Ve většině případů však doporučujeme použít pokročilejší ověření pomocí unikátních PIN kódů. Před vstupem do hlasování je nutné tento unikátní PIN kód zadat. Hlasovacímu může být PIN kód doručen např. formou papírové pozvánky nebo přidělen na kontaktním místě radnice. PINů může administrátor vygenerovat kolik jich potřebuje a každý může být použit jen jednou. Podobnou metodou je zabezpečení pomocí SMS. PIN kód je hlasovacímu zaslán SMS zprávou a to po zadání čísla do hlasovací platformy (podobně jako internetové bankovnictví). Jedno číslo může hlasovat vždy jen jednou. Hlasování může být zabezpečeno pomocí kombinace PIN kódu a pozvánky.

Informace z doplňujících (soc-demo jako jsou věk, pohlaví atd.) dotazů jsou ukládány absolutně nezávisle na samotném hlasování v hlavních otázkách. Data z doplňujících dotazů a hlavních otázek jsou ukládána do dvou zcela odlišných míst v databázi a nejsou nijak propojena. Hlasy jako takové jsou též rozděleny do kategorií dle své hodnoty a nejsou uchovávány dohromady. Tzn. že uchováváme výběr jednotlivých možností a ne jeden hlas jako celek, nejsme tudíž schopni složit jeden celý hlasovací formulář od jednoho uživatele. Výsledky se tak počítají jako počet vybraných možností v kategorii.

Telefonní čísla jako taková se neukládají. Ukládá se jejich zašifrovaná verze, abychom věděli, že toto číslo již nemůže znovu hlasovat. Využíváme služby třetí strany, která pro nás samostatně zajišťuje odesílání samotných SMS s PIN kódy. V této službě je zahrnuta i podmínka, že telefonní čísla nebudou použita k jiným účelům či prodeji. V této službě pouze vidíme, zda na dané SMS byla odeslána zpráva s PIN kódem.

 

Naši platformu si můžete vyzkoušet v ukázkovém projektu, který jsme vytvořili. V rámci fiktivního participativního rozpočtu Nejměsto si můžete naše řešení vyzkoušet ve fázi navrhování (odkaz ZDE) i ve fázi hlasování (odkaz ZDE). Zvládnete to z vašeho internetového prohlížeče a žádné dodatečné aplikace si stahovat nemusíte. Základní šablonu lze podle vašich potřeb přizpůsobit.

 

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

Od roku 2014 pomáhám nastavovat nejrůznější participativní procesy v Česku i zahraničí. Jsem v každodenním kontaktu s municipalitami, firmami a dalšími organizacemi. Podílel jsem se jako projektový manažer a konzultant na volební hře Prezident 21 i řadě dalších projektů a výzkumných aktivitách Institutu. Absolvoval jsem obor Politologie se specializací na demokratizaci a lidská práva na FSS Masarykovy univerzity v Brně, část studia jsem strávil na Universita degli Studi di Catania.

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?