Možnosti spolupráce

Zjednodušte běžný chod Vaší organizace nebo komunity. Zdokonalte své rozhodování na základě konsensu, zefektivněte komunikaci nebo vhodně plánujte strategii na základě nasbíraných dat. Pomocí našeho unikátního hlasovacího systému posuňte Vaše soutěže, konference nebo festivaly na vyšší úroveň. Postaráme se o jejich technologické zabezpečení.

Participace 21 - Participativní rozpočet města obrázek

Společné rozhodování

Nalezněte shodu se svými dobrovolníky, dárci, partnery, cílovou skupinou nebo uvnitř Vaší komunity. Zjistěte od nich zpětnou vazbu. Dejte jim možnost participativně rozhodovat. Využijte naši platformu D21 s Janečkovou metodou více hlasů (D21).

Zobrazit více
 • Zvyšte kvalitu a efektivitu Vaší komunikace i rozhodování a získejte zpětnou vazbu jak v rámci organizace nebo komunity, tak i veřejnosti.
 • Komunikujte lépe se svými dobrovolníky, dárci a partnery či cílovou skupinou a budujte komunitu.
 • Zjistěte preference dárců a partnerů a získejte jejich zpětnou vazbu nebo jim dejte možnost zapojení se do rozhodovacích procesů.
Zobrazit méně
Participace 21 - Participativní projekty a hlasování obrázek

Hlasování na soutěžích a jiných akcích

Zlepšete hlasování pomocí intuitivní platformy D21 s využitím promyšlené hlasovací metody. Využijte více hlasů pro nalezení lepší shody. Dosáhněte relevantnějších výsledků. Zrychlete a zpružněte proces výběru výherce. Zajistěte bezpečnost hlasování.

Zobrazit více

Hlasujte efektivně na soutěžích a konferencích

  • Urychlete proces výběru.
  • Najděte vítěze pomocí konsensu.
  • Hlasujte efektivně pomocí platformy D21, která garantuje jednoduchost, dostupnost a uživatelskou přívětivost.
Zobrazit méně
Participace 21 - Průzkumy, ankety a sběr dat obrázek

Průzkumy a sběr dat

Naplánujte strategii pomocí relevantních průzkumů. Zjistěte reálný dopad Vaší organizace nebo komunity. Sbírejte data a názory chytře pomocí naší platformy D21.

Zobrazit více

Získejte cenná a relevantní data

 • Sbírejte data a názory a šikovně naplánujte budoucí strategii.
 • Realizujte průzkumy rychle a efektivně.
 • Využijte platformu D21, která garantuje jednoduchost, dostupnost a uživatelskou přívětivost.
Zobrazit méně

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

"V lednu 2019 jsem se připojila do týmu Participace 21 jako projektová manažerka se zaměřením na neziskové organizace. Zodpovídám za přípravu Vašeho projektu, jeho hladký průběh a úspěšné dokončení z hlediska času, nákladů a požadovaného rozsahu."

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?