Janečkova metoda (D21)

Díky moderní Janečkově hlasovací metodě více hlasů (D21) nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Janečkova metoda (D21) je moderní hlasovací nástroj, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje využít více hlasů a u většiny projektů umožňuje udělit také minusový hlas. Díky možnosti více hlasů je vyjádření preferencí mnohem přesnější a v hlasování je dosažena shoda, která odráží zájem většiny voličů.

Jak metoda funguje?

Základním předpokladem Janečkovy metody (D21) je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí využít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Metoda umožňuje využít pro většinu projektů také minusový hlas. Pro jeho udělení je nutné udělit alespoň dva plusové hlasy. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétního hlasování. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Více informací o Janečkově metodě (D21)

Využití při hlasování

Uplatnění v politice jako alternativním volebním systému

Participace 21 - patička obrázek