Metoda D21

Díky moderní hlasovací metodě D21 nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Metoda D21 je moderní hlasovací a volební nástroj, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje využít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas minusový. Větší paleta hlasů umožnuje voličům přesněji vyjádřit své preference a dosáhnout tak v hlasování výsledku, který lépe odráží jejich zájmy.

Jak metoda D21 funguje?

Základním předpokladem metody D21 je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétního hlasování. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Díky efektu více hlasů vítězí v metodě D21 taková možnost, na které se shodne co nejvíce hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází k oslabení populistů, extremistů a jiných kandidátů, kteří rozdělují společnost. Právě v tom je metoda D21 unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Pravidla metody

  • Hlasující má více hlasů, než kolik je vítězných možností nebo volených mandátů.

  • Pro každou možnost může hlasovat nejvýše jedním hlasem.

  • Všechny hlasy mají stejnou váhu.

  • Hlasující má na výběr, zda využije všechny svoje hlasy, nebo jen jejich část.

  • Hlasující může udělit minusový hlas možnosti, se kterou nesouhlasí.

  • Pro udělení minusového hlasu musí hlasující udělit alespoň 2 hlasy plusové.

  • Počet plusových a minusových hlasů vybíráme dle aktuální situace.

Příklad: V prezidentské volbě je 9 kandidátů, jen jeden z nich se stane prezidentem. Jako voliči máme k dispozici 3 plusové a 1 minusový hlas. Ty můžeme mezi kandidáty rozdělit všechny, nebo využít jen jejich část (např. pouze 2 hlasy plusové). Každému kandidátovi můžeme dát pouze 1 hlas. Minusový hlas můžeme udělit kandidátovi, se kterým nejvíce nesouhlasíme. Pro jeho udělení ale musíme použít alespoň 2 hlasy plusové. Proč? Nechceme, aby byla celá volba čistě negativní.

Více o algoritmu metody D21 (AJ) >

Více informací o historii a pravidlech metody

Využití při hlasování

Uplatnění v politice

Participace 21 - patička obrázek

Službu provozuje společnost Decision 21 s.r.o.

Sledujte nás, ať vám neuniknou další zajímavé projekty, na kterých pracujeme.

© 2021, Decision 21 Created by Beneš & Michl