O participaci

Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Odtud také participovat, podílet se. V poslední době se hodně hovoří o tom, že lidé by se měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají.

Proč je participace důležitá?

Participace se týká všech oblastí moderní společnosti 21. století. Najdete ji ve čtyřech základních podobách: v ekonomické, kulturní, společenské a politické sféře. V každé z daných oblastí je možné participovat na podobných principech, přesto však se svými specifiky.

Participace je proces. Tým Participace 21 usiluje o jeho neustálé zkvalitňování a zdokonalování. Naším cílem je zapojit společnost do participativních procesů tak, aby jim přinesly co nejvyšší míru užitku a konsensu. V našich projektech proto využíváme moderní hlasovací Janečkovy metody (D21), která zefektivňuje hlasování s využitím více hlasů a případně také minusového hlasu. Metodu lze využít nejen v politické sféře, jak jsme představili v projektu Prezident 21, ale i v participativních projektech.

Jedním ze způsobů a současně nově a rychle se rozvíjejícím trendem participativní demokracie je realizace participativního rozpočtování, ve kterém jednotlivci rozhodují, jak rozdělit část veřejného rozpočtu. To lze realizovat v obcích a městech, školách i neziskových organizacích.

Máte zájem o participaci? Čtěte o jednotlivých řešení.

Participace 21 - patička obrázek

Službu provozuje společnost Decision 21 s.r.o.

Sledujte nás, ať vám neuniknou další zajímavé projekty, na kterých pracujeme.

© 2021, Decision 21 Created by Beneš & Michl