Most chce zvýšit zájem o technické vzdělávání pomocí Pébéčka na vybrané ZŠ

Statutární město Most si přálo zvýšit zájem žáků svých základních škol o technické a polytechnické vzdělávání. Organizováním workshopů, exkurzí či soutěžních dnů se město snažilo na žáky působit z vnějšího okolí, ale zástupci města si brzy uvědomili, že vnitřní faktor a stimulant u žáků dosud chybí. Proto se rozhodli zjistit, zda by žáky ke studování střední školy s technickým zaměřením motivovalo participativní rozpočtování zaměřené na techniku. Vybrané škole poskytli částku 100 000 Kč a obrátili se na Participaci 21 ohledně využití aplikace školní Pébéčko pro tematicky zaměřené návrhy.

unnamed 

"Statutární město Most se již 6. rokem usilovně snaží motivovat žáky základních škol ke studiu středních škol s technickým zaměřením. Podpora technického a polytechnického vzdělávání byla ze strany města dosud zaměřena na pořádání workshopů, např. IT dílen, poznávání hornin, chemických show atp. Iniciativa tedy vždy na žáky působila z vnější strany, tzn. ze strany města a základních škol. Vnitřní stimul chyběl. Participativní rozpočtování se stalo jednou z možností, jak vytvořit na škole prostředí, které by přimělo žáky vytvořit takový projekt, který by úzce souvisel s technikou nebo polytechnikou. Žáci dostali příležitost svůj projekt navázaný na techniku a polytechniku před ostatními spolužáky obhájit a přesvědčit je, aby pro jejich projekt hlasovali a stal se tak vítězným projektem, který bude v relativně krátkém čase zrealizován.Pilotní participativní projekt na 11. ZŠ Most zaznamenal velký úspěch nejen u žáků, ale s velkým překvapením i u pedagogů. Participativní rozpočtování splnilo všechna očekávání a vytyčené cíle,"

doplňuje k projektu Ing. Jitka Hejduková, odbor rozvoje a dotací.

Pilotním participativním rozpočtem se městu podařilo:

 • Efektivně zapojit žáky do diskuze k motivačním prvkům na podporu technického a polytechnického vzdělávání.

 • Motivovat neaktivní žáky k vyššímu zájmu o podporu technického a polytechnického vzdělávání.

 • Pedagogové na 11. ZŠ se dozvěděli, co žáci na škole v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání postrádají a jak by situaci vyřešili oni.

 • Pedagogům se podařilo již u žáků základních škol posílit důvěru v demokratický systém města, které se zajímá i o jejich potřeby a dokáže je v reálném čase splnit.

 • Při přípravě participativního rozpočtu se žáci více seznámili s ostatními žáky a vytvořilo se mezi nimi zdravé konkurenční prostředí.

 • Žáci o participativním rozpočtu a o celém projektu informovali své rodiče, kteří ocenili zájem města podporovat demokratické rozhodování již u žáků základních škol.Za statutární město Most můžeme participativní rozpočtování ve školách jenom podpořit a doporučit tak ostatním městům, aby se vydala cestou participace na základních školách.

Aplikaci školní Pébéčko bylo třeba upravit

Participace 21 se do projektu s chutí zapojila, ačkoliv byla potřeba aplikaci školní Pébéčko v určitých bodech poněkud upravit v souladu s přáním a záměrem statutárního města Most i vedením 11. Základní školy, Obránců míru, která byla pro tuto aktivitu vybrána jako nejvhodnější.

Kdo se projektu zúčastnil?

Na realizaci projektu se podílelo statutární město Most, které projekt iniciovalo, koordinovalo a financovalo, 11. Základní škola, Obránců míru - její ředitel a učitelé, kteří poskytli projektu podporu, své vědomosti, čas a zázemí, žáci od 5. do 9. ročníků, kteří vložili své myšlení, elán, nadšení, práci a spoustu volného času a Participace 21, která přispěla radami a online webovou aplikací polytechnické školní Pébéčko.

Aplikace polytechnické školní Pébéčko 

 • Podrobné návody jak postupovat pro koordinátora. 

 • Generovatelné materiály k usnadnění práce koordinátora.

 • Pracovní listy pro žáky. 

 • Hlasování online z PC i mobilů. 

 • Verifikace hlasování pomocí PIN kódů. 

 • Hlasování více hlasy pro zajištění širší shody.

Podaří se to vůbec?

Obavy vedení školy, zda to jejich žáci zvládnou, jestli budou ochotni se do navrhování projektů vůbec zapojit a zda se jim podaří vymyslet alespoň nějaké realizovatelné náměty, byly rozptýleny velmi brzy po zahájení projektu. Díky kvalitní přípravě učitelů a obětavé práci koordinátora byli žáci motivovaní a s nadšením se vrhli do práce s vymýšlením, zpracováváním a propagací tematicky zaměřených nápadů.

Žáci nakonec představili a prezentovali dokonce 18 projektů. Hlasování se zúčastnilo 270 žáků.

Jak polytechnické Pébéčko v Mostě probíhalo?  

 1. Nejprve stanovili zástupci města a vedení školy ve spolupráci s Participací 21 pravidla a podmínky polytechnického Pébéčka.

 2. Učitelé se seznámili s pravidly a díky svým pedagogickým zkušenostem motivovali žáky k účasti na projektu.

 3. Žáci vytvořili malé třídní týmy a pustili se do vymýšlení prvních nápadů na zlepšení a podporu výuky technických a polytechnických předmětů. S formulováním projektů podle požadavků pomohly žákům pracovní listy z aplikace Pébéčko. Díky nim si žáci dokázali ujasnit parametry, účelnost, využitelnost a finanční náročnost svých návrhů.

 4. Své návrhy žáci nejprve obhajovali v rámci třídy a hlasováním vybrali ty nejvhodnější pro postup do celoškolního kola. Starší žáci připravili elektronické prezentace, zatímco mladší žáci zapojili svůj výtvarný talent.

 5. Při prezentaci třídních projektů se sešla celá škola i zástupci z magistrátu. Studentské týmy představily celkem 18 polytechnických projektů. Pro mnohé žáky bylo vystoupení před publikem velkou výzvou. Pedagogové i spolužáci však ocenili odvahu prezentujících.

 6. Projekty posoudil školní parlament s přispěním koordinátora a vedení školy a vyřadil ty, které nesplnily podmínky nebo nemohly být v daných podmínkách realizovány. Žáci se na společném setkání dozvěděli, které z projektů byly vyřazeny a z jakých důvodů. Podobné návrhy byly sloučeny - tím se předchází tříštění hlasů. Osmi týmům, které postoupily do finále, poskytlo vedení školy odbornou pomoc při doladění posledních detailů projektů i jejich prezentace. 

 7. Následující dva týdny probíhala intenzivní školní kampaň, kdy týmy obcházely třídy a přesvědčovaly své spolužáky o kvalitě, vysoké úrovni a prospěšnosti svých návrhů. Po skončení kampaně žáci hlasovali v online aplikaci. 

 8. Projekt vyvrcholil  slavnostním vyhlášením vítězů. Zvítězil návrh týmu žákyň z 9. třídy na nákup 3D per a náplní do nich. Město Most navíc za odměnu vyslalo první čtyři vítězné týmy do Techmania Science Center v Plzni, kde mohli žáci dále prohlubovat své nadšení pro technické obory.

Jaké projekty žáci navrhovali?

Například vybavení školy novými tablety, 3D tiskárnami a 3D pery, pořízení interaktivních výukových programů, technologie virtuální reality, softwaru na tvorbu grafiky nebo zakoupení meteostanice.

Vítězný projekt byl bezprostředně realizován

Primátor města Mostu škole slavnostně předal 33 per včetně stojanů a náhradních náplní. Za pomoci šablon nebo vlastní fantazie mohou žáci vytvářet různé objekty a  zábavnou formou rozvíjet prostorovou představivost, jemnou motoriku a kreativní dovednosti. 

Inspirace pro městské participativní rozpočtování

Město Most získalo díky tomuto pilotnímu projektu představu a praktické zkušenosti s tím, jak participativní rozpočtování probíhá. Tyto znalosti mohou koordinátoři městské participace dále uplatnit při participativních projektech pro své občany v rámci městské participace.

Shrnutí projektu:

 • Škola: 11. Základní škola, Most, Obránců míru

 • Částka na projekty: 100 000 Kč

 • Počet návrhů: 17

 • Počet hlasujících: 270

 • Vítězný projekt: 3D pera

 • Iniciátor a investor: Statutární město Most

Zaujal vás tento projekt? 

Kontaktujte nás!

Mgr. Helga Hrabincová

E-mail: helga.hrabincova@ih21.org

Telefon: +420 724 151 557

Pohledy_z_Hněvína_2012_15

Sdílet článek:

Další novinky

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty
Zobrazit další novinky