Primárky prezidentských voleb 2020 v Bělorusku: o vítězi rozhodla platforma Decision 21

Opoziční strany v Bělorusku se v letošním roce poprvé rozhodly, že chtějí vybrat nejvhodnějšího kandidáta do prezidentských voleb proti Lukašenkovi. Ty se uskuteční v srpnu roku 2020. Aby opoziční strany našly řešení vyhovující všem, rozhodly se pro hlasování využít online platformu Decision 21 s D21 - Janečkovou metodou více hlasů. Jednalo se o první politické využití zmíněné metody a Participace 21 připravila volbu “na klíč” podle požadavků zadavatelů. Hlasování proběhlo online, anonymně, s pomocí SMS verifikace a voliči si v něm vyzkoušeli dvě různé metody hlasování - volbu jedním hlasem a volbu více hlasy, kdy mohli udělit i hlas minusový.

Jak celé hlasování probíhalo?

Primární volby běloruské opozice se uskutečnily ve dnech od 27. března do 30. dubna 2020. Participace 21 podle zadání připravila hlasování na platformě. K volbě proběhla kampaň v médiích, hlasovat mohl každý, kdo měl o účast zájem. Vzhledem k tomu, že volba probíhala během koronavirové krize, patřila k největším výhodám možnost hlasovat online: tak nedošlo k žádnému zdravotnímu ohrožení účastníků hlasování.

Hlasování se nakonec zúčastnilo celkem 4 457 občanů z celého Běloruska. 

Vítězem, který bude zastupovat běloruskou opozici v prezidentských volbách 2020, se stal Nikolaj Kozlov, předseda Sjednocené občanské strany.

Prokázalo se, že do prezidentských voleb je proti autoritativnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi pro opozici nejvhodnějším kandidátem právě Kozlov, protože získal podporu od více než třetiny voličů, a to při obou způsobech hlasování: 39,8 % ve volbě 1 hlasem a 39,4 % ve volbě D21 - Janečkovou metodou více hlasů. Na druhém místě, těsně za Kozlovem, se umístil Jurij Hubarevič, předseda Hnutí za svobodu (36,1 % ve volbě 1 hlasem a 37,3 % Janečkovou metodou). Třetí místo v online hlasování obhájila spolupředsedkyně Běloruské křesťanské demokracie Olga Kovalkova (24,1 % ve volbě 1 hlasem a 31,5 % Janečkovou metodou).

Z celkového počtu hlasujících občanů bylo 40 % žen a 60 % mužů. 52,8 % voličů bylo mezi 19-42 lety. Druhou nejpočetnější skupinu (29 %) tvořili lidé ve věku 43-60 let. Středoškolské vzdělání uvedlo 24,4 % voličů a univerzitního vzdělání dosáhlo 55,2 % hlasujících.

Tyto historicky první primárky běloruské opozice jsou názorným příkladem toho, že i v podmínkách autoritativního režimu, je možné určitým způsobem nastartovat (byť interní) demokratický proces. 

Alesia Rudnik však varuje, že v kontextu, ve kterém se primárky konaly, je potřeba k volbám přistupovat s opatrností, aby snaha o nalezení nejlepšího opozičního kandidáta nemohla být zneužita pro zvýšení důvěryhodnosti nadcházejících voleb, a to bez skutečného ohrožení Lukašenkova režimu.

Sociodemografické statistiky

Výsledky voleb 1 hlasemVýsledky voleb D21-Janečkovou metodou

                                                                Facebookový post o vítězném kandidátovi:

                                                               Facebookový post o vítězném kandidátovi

Sdílet článek:

Další novinky

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty
Zobrazit další novinky