Školní participativní rozpočet (Pébéčko)

Školní participativní rozpočet (Pébéčko) - Pébéčko z ang. participatory budgeting (PB) je participativní rozpočet pro základní a střední školy. Zapojte žáky a studenty do procesu rozhodování o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

Participace 21 - Participativní rozpočtování pro školy obrázek 

Školní Pébéčko

Žáci základních i středních škol vstupují do aktivní role a zábavnou formou ovlivňují chod ve své škole. Díky Pébéčku si osvojují principy demokratické společnosti, učí se zodpovědnosti, týmové práci, finanční gramotnosti a rozvíjejí svou kreativitu a schopnost argumentace. Zvyšuje se jejich zájem o okolí a celospolečenské problémy. Školní Pébéčko samozřejmě bere ohled na věk a schopnosti žáků. Lze jej realizovat kompletně online, což pomáhá budovat vztahy mezi školou a žáky i během distanční výuky.

                                                                                                                                                                                      Co získáte?

Škola a učitelé

 • Dosáhnou lepší atmosféry ve třídách a celé škole.
 • Posílí důvěru žáků a rodičů ve vedení školy.
 • Získají nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých žáků.

Žáci a studenti

 • Rozvíjejí své komunikační a prezentační dovednosti a práci v týmu.
 • Pochopí, že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory a kriticky uvažovat.
 • Objeví, jak fungují základy demokratické společnosti.
 • Rozvíjejí svou schopnost kritického myšlení, argumentační dovednosti a asertivní jednání.
 • Pochopí smysl v aktivním zapojování do veřejného života, projevení svého názoru a vliv jejich rozhodnutí na ostatní.
 • Posilují své sebevědomí při obhajování svých postojů, ale rozvíjí i svou schopnost přiznat chybu a nést za ni odpovědnost.
Zobrazit méně

                                                                                                                                                                                     

Co o Pébéčku říkají studenti?

Cena

Roční licence Školního Pébéčka stojí 2 100 Kč pro ZŠ a SŠ.  

Co získáte:

  • přístup do webové aplikace Školní Pébéčko
  • vypracovanou metodiku, veškeré návody a předpřipravené texty a materiály
  • webové stránky projektu
  • možnosti verifikování hlasujících splňující GDPR
  • možnost udělat celý proces online během distanční výuky
  • roční licence umožňuje aplikaci využít i na další participativní projekty - podívejte se, jak ji například využít při hlasování

Kontaktujte nás a domluvte si konzultaci. Úvodní konzultace jsou bezplatné. Zodpovíme Vaše dotazy a prozradíme, jak začít participovat.                                                                                                                                                                                       

Jak vám aplikace pomůže?

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?

Službu provozuje společnost Decision 21 s.r.o.

Sledujte nás, ať vám neuniknou další zajímavé projekty, na kterých pracujeme.

© 2021, Decision 21 Created by Beneš & Michl