Časté dotazy

Školní Pébéčko (z anglického Participatory budgeting) je zjednodušenou formou městského participativního rozpočtování. Škola vyčlení část rozpočtu. Žáci navrhují projekty, jak zlepšit školu. Projekty sami propagují. Hlasováním pak rozhodují o vítězném projektu. Ten je po vyhlášení výsledků vedením školy co nejdříve realizován.

Navrhují především to, co ve škole skutečně potřebují, co jim chybí: relaxační místnost, letní učebnu, pítko, školní sportovní dresy, školní rádio nebo například bylinkovou zahradu.

Ne. Všechny podané návrhy nejprve zhodnotí vedení školy. Návrhy, které není možné z jakéhokoliv důvodu na škole realizovat, neschválí a do hlasování nejsou zařazeny. 

Čtyři až osm týdnů. Podle požadavků a potřeb školy.

Okamžité i dlouhodobé benefity pro všechny zúčastněné: žáky, vedení školy a zřizovatele. Žáci rozhodují o věcech, které se jich týkají, a učí se demokratickým procesům v praxi. Pébéčko zlepšuje prostředí a atmosféru ve škole. Vedení školy a zřizovatel zároveň získávají od žáků cennou zpětnou vazbu.

Protože my máme to, co jiní ne: online aplikaci pro participativní rozpočtování na školách, školní Pébéčko. S minimálním úsilím zajistíte navrhování i hlasování, jsou pro vás připraveny materiály pro žáky a studenty i jejich rodiče. Aplikace splňuje GDPR a proces může dle Vaší volby proběhnout zcela online nebo offline ve škole.

Je to digitální nástroj pro učitele - koordinátora, který Pébéčko na škole pomáhá realizovat. Protože každý učitel na základní škole má velmi málo času, a my si toho jsme dobře vědomi, navrhli jsme tuto aplikaci tak, že poskytuje koordinátorům návody a generovatelné materiály, které je provedou krok za krokem celým procesem Pébéčka. Participativní rozpočtování tak lze uskutečnit na každé škole.

Už žádné hlasovací lístky, žádné papíry v bednách! Součástí aplikace je hlasovací platforma, v níž může o navržených projektech elektronicky hlasovat každý žák školy, tedy pokud už umí číst. Hlasování je ověřitelné jedinečným PIN kódem. To znamená, že hlasovat může jen ten, kdo má PIN kód. Ne, není možné díky tomu dohledat, jak kdo hlasoval. Kód slouží pouze ke vstupu do hlasování. Zajišťuje, že se nikdo nemůže hlasování zúčastnit vícekrát a ovlivnit tak výsledek hlasování. Hlasuje se Janečkovou metodou více hlasů, která zvyšuje míru shody napříč školní, a vlastně jakoukoliv, komunitou. Při hlasování ve školách záporný hlas nevyužíváme.

Jedná se o příležitost zapojit žáky a studenty do rozhodování o podobě školy. Kromě toho, že se děti a mládež naučí i procvičí řadu dovedností, získají pocit, že se s nimi ve škole počítá, že je někdo poslouchá. To je nesmírně cenné při vytváření školní komunity a zlepšování prostředí i celkové atmosféry ve škole. Vedení školy získává cennou zpětnou vazbu – má příležitost lépe vnímat a pochopit potřeby žáků a studentů. Zároveň si děti mnohem více váží věcí, které pomáhaly vymyslet, zařídit a realizovat a tím pádem se k nim i lépe chovají při jejich užívání.

Financování projektů je možné z několika různých zdrojů. Pokud se projekt rozhodlo realizovat vedení školy, může prostředky vyčlenit přímo z jeho rozpočtu. Často se stává, že i zřizovatel školy (město nebo kraj) je ochoten ve svých školách podobné smysluplné projekty zaplatit. Další možností je využití CSR programů. Někdy jsou studenti sami schopni a ochotni shánět finance, aby mohli na své škole Pébéčko zrealizovat. To zároveň zvyšuje jejich motivaci. 

Klidně nám zavolejte nebo napište. 

 

KONTAKT:

Mgr. Helga Hrabincová, e-mail: helga.hrabincova@ih21.org, tel.: +420 724 151 557

 

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?