Časté dotazy

Pro realizaci Pébéčka na základní škole potřebujete jednu osobu školního Koordinátora (učitel nebo pedagogický pracovník), který postupuje podle návodů v aplikaci. Pro středoškolské Pébéčko potřebujete jednu osobu, tzv. Průvodce (učitel nebo pedagogický pracovník), který má k dispozici vybraný tříčlenný studentský tým. Víme, jak málo času a kapacit pedagogové na základních i středních školách obecně mají, proto jsme se snažili jim maximálně vyjít vstříc, co se týče například generovatelných materiálů k vytištění (seznamy projektů, plakáty, diplomy), návodů krok za krokem a odškrtávacího seznamu úkolů.

Obecně lze Pébéčko na základní škole stihnout za tři týdny. Na středoškolské Pébéčko počítáme asi měsíc nebo pět týdnů. Školy si ale stanovují vlastní harmonogram, který jim vyhovuje lépe. Například se rozhodnou, že na navrhování projektů poskytnou žákům a studentům více času nebo že více času bude potřeba na studentskou kampaň. Naše návody nejsou striktní. Koordinátoři a Průvodci se v nich dozvědí, co a jak udělat, aby byl výsledek co nejlepší, ale zároveň je mohou přizpůsobovat potřebám a požadavkům školy.

Financování projektů je možné z několika různých zdrojů. Pokud se projekt rozhodlo realizovat vedení školy, může prostředky vyčlenit přímo z jeho rozpočtu. Často se stává, že i zřizovatel školy (město nebo kraj) je ochoten ve svých školách podobné smysluplné projekty zaplatit. Další možností je využití CSR programů. Někdy jsou studenti sami schopni a ochotni shánět finance, aby mohli na své škole Pébéčko zrealizovat. To zároveň zvyšuje jejich motivaci. 

V první fázi Pébéčka probíhá nastavování pravidel. Každá škola nastavuje vlastní pravidla – patří k nim i stanovení, kdo všechno se může do projektu zapojit. U středních škol se mohou zúčastnit všichni studenti. Na základních školách obvykle doporučujeme, aby se navrhování projektů účastnili žáci od cca čtvrté třídy, kdy si děti již nepřipadají znevýhodněné vůči starším navrhovatelům. Ale hlasovat o projektech mohou děti už třeba od druhé třídy – je důležité, aby uměly číst a s případnou dopomocí pedagoga nebo staršího spolužáka mohou hlasovat v elektronické aplikaci. Pébéčka se, pokud si to škola přeje, mohou zúčastnit i rodiče. Obvykle ale projekty navrhují a pak o nich rozhodují sami žáci a studenti.

Jedná se o příležitost zapojit žáky a studenty do rozhodování o podobě školy. Kromě toho, že se děti a mládež naučí i procvičí řadu dovedností, získají pocit, že se s nimi ve škole počítá, že je někdo poslouchá. To je nesmírně cenné při vytváření školní komunity a zlepšování prostředí i celkové atmosféry ve škole. Vedení školy získává cennou zpětnou vazbu – má příležitost lépe vnímat a pochopit potřeby žáků a studentů. Zároveň si děti mnohem více váží věcí, které pomáhaly vymyslet, zařídit a realizovat a tím pádem se k nim i lépe chovají při jejich užívání.

Naše aplikace obsahuje komplexní a ucelené návody pro studentský i organizační tým, které jsou velmi podrobné a vše je na jednom místě. Máte k dispozici všechny potřebné podklady a materiály, které aplikace podle Vašeho zadání vygeneruje, stačí je vytisknout a použít. Velkou výhodou aplikace je, že jejím prostřednictvím může odhlasovat celá škola. Hlasování je verifikované PIN kódy a tím pádem nemůže dojít k jeho zneužití. Výsledky hlasování jsou k dispozici ihned po jeho skončení, a to v přehledných grafech. Aplikace rovněž obsahuje manuály k vyhodnocení Pébéčka. Stejné principy můžete využít i při vyhodnocování jiných akcí Vaší školy. V neposlední řadě můžete v aplikaci hlasovat i o jiných otázkách, které se týkají vašich studentů.

 

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?