Možnosti spolupráce

Školní participativní rozpočet (Pébéčko) - Pébéčko z ang. participatory budgeting (PB) je participativní rozpočet pro základní a střední školy. Zapojte žáky a studenty do procesu rozhodování o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

Pébéčko realizujeme na základních i středních školách. Cena školního Pébéčka je pro rok 2020 pro nové školy poskytována zdarma včetně licence v aplikaci obsahující veškeré návody.

Participace 21 - Participativní rozpočet města obrázek

Řešení pro základní školy

Žáci vstupují do aktivní role a zábavnou formou mohou reálně ovlivnit chod ve své škole. Velký důraz je kladen na realizaci vítězných projektů. Žáci si osvojují základní principy demokratické společnosti, učí se zodpovědnosti, týmové práci, finanční gramotnosti a rozvíjejí svou kreativitu.

Co získáte?

Škola a učitelé

 • Dosáhnou lepší atmosféry ve třídách a celé škole.
 • Posílí důvěru žáků a rodičů ve vedení školy.
 • Získají nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých žáků.

Žáci

 • Rozvíjejí své komunikační a prezentační dovednosti a práci v týmu.
 • Pochopí, že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory a kriticky uvažovat.
 • Objeví, jak fungují základy demokratické společnosti.
Zobrazit méně
Participace 21 - Participativní projekty a hlasování obrázek

Řešení pro střední školy

Studenti si osvojí základy designového myšlení: hledání příležitostí, návrh nejlepšího řešení a prezentace před publikem. Rozvíjí se jejich kreativita a proaktivita. Získávají více sebedůvěry a schopnosti argumentace. Zvyšuje se zájem o celospolečenské problémy a mají tendenci se více zapojovat do veřejného života.

Co získáte?

Škola a učitelé

 • Dosáhnou lepší atmosféry ve třídách a celé škole.
 • Posílí důvěru studentů ve vedení školy.
 • Získají nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých studentů.

Studenti

 • Rozvíjejí svou schopnost kritického myšlení, argumentační dovednosti a asertivní jednání.
 • Pochopí smysl v aktivním zapojování do veřejného života, projevení svého názoru a vliv jejich rozhodnutí na ostatní.
 • Posilují své sebevědomí při obhajování svých postojů, ale rozvíjí i svou schopnost přiznat chybu a nést za ni odpovědnost.
Zobrazit méně
Participace 21 - Průzkumy, ankety a sběr dat obrázek

Hlasování

Na platformě Decision 21 je možné realizovat různá hlasování. Žáci a studenti se mohou snadno vyjádřit ke společným otázkám vyžadující rozhodnutí. Kam pojedou na školní výlet, jaké bude téma maturitního plesu, nebo kdo je bude zastupovat ve školním parlamentu.

Zobrazit více

S licencí k platformě Decision 21 můžete sami realizovat různá hlasování po dobu jednoho roku. Využití je široké. Hlasovat můžete od školního výletu až po nabídku obědů v jídelně.

Co získáte?

 • Relevantní data, názory a podněty žáků a studentů nebo třeba učitelů.
 • Nástroj pro snadné vytvoření anket a průzkumů na platformě Decision 21.
 • Možnost vytvořit terénní průzkum na našich tabletech.
Zobrazit méně

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?