Produkty

Školní participativní rozpočet (Pébéčko) - Pébéčko z ang. participatory budgeting (PB) je participativní rozpočet pro základní a střední školy. Zapojte žáky a studenty do procesu rozhodování o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

Pébéčko realizujeme na základních i středních školách. Cena roční licence Školního Pébéčka je 2 100 Kč / škola a je stejná pro všechny základní a střední školy bez rozdílu. Na základě licence dostanete přístup do aplikace s veškerými návody, adminem pro tvorbu webové stránky a verifikovaným hlasováním, díky kterým zvládnou učitelé (koordinátoři Pébéčka) bez problému vést celý participativní projekt sami. Aplikace také umožňuje realizovat Školní Pébéčko kompletně online.

Participace 21 - Participativní rozpočtování pro školy obrázek 

Školní Pébéčko

Žáci základních i středních škol vstupují do aktivní role a zábavnou formou mohou reálně ovlivnit chod ve své škole. Velký důraz je kladen na realizaci vítězných projektů. Žáci a studenti si osvojují základní principy demokratické společnosti, učí se zodpovědnosti, týmové práci, finanční gramotnosti a rozvíjejí svou kreativitu. Pébéčko samozřejmě bere ohled na věk a schopnosti žáků. Ti starší si díky projektu osvojují základy designového myšlení: hledání příležitostí, návrh nejlepšího řešení a prezentaci před publikem. Rozvíjí se jejich kreativita a proaktivita. Získávají více sebedůvěry a schopnosti argumentace. Zvyšuje se jejich zájem o celospolečenské problémy a mají tendenci se více zapojovat do veřejného života. Školní Pébéčko lze realizovat kompletně online, což pomáhá budovat vztahy mezi školou a žáky i během distanční výuky.

                                                                                                                                                                                     Co získáte?

Škola a učitelé

 • Dosáhnou lepší atmosféry ve třídách a celé škole.
 • Posílí důvěru žáků a rodičů ve vedení školy.
 • Získají nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých žáků.

Žáci a studenti

 • Rozvíjejí své komunikační a prezentační dovednosti a práci v týmu.
 • Pochopí, že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory a kriticky uvažovat.
 • Objeví, jak fungují základy demokratické společnosti.
 • Rozvíjejí svou schopnost kritického myšlení, argumentační dovednosti a asertivní jednání.
 • Pochopí smysl v aktivním zapojování do veřejného života, projevení svého názoru a vliv jejich rozhodnutí na ostatní.
 • Posilují své sebevědomí při obhajování svých postojů, ale rozvíjí i svou schopnost přiznat chybu a nést za ni odpovědnost.
Zobrazit méně
Participace 21 - Průzkumy, ankety a sběr dat obrázek

Hlasování

Na platformě Decision 21 je možné realizovat různá hlasování. Žáci a studenti se mohou snadno vyjádřit ke společným otázkám vyžadující rozhodnutí. Kam pojedou na školní výlet, jaké bude téma maturitního plesu, nebo kdo je bude zastupovat ve školním parlamentu.

Zobrazit více

S licencí k platformě Decision 21 můžete sami realizovat různá hlasování po dobu jednoho roku. Využití je široké. Hlasovat můžete od školního výletu až po nabídku obědů v jídelně.

Co získáte?

 • Relevantní data, názory a podněty žáků a studentů nebo třeba učitelů.
 • Nástroj pro snadné vytvoření anket a průzkumů na platformě Decision 21.
 • Možnost vytvořit terénní průzkum na našich tabletech.
Zobrazit méně

                                                                                                                                                                                     

Co o Pébéčku říkají studenti?

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?