Participace na základních a středních školách

Zapojením žáků a studentů do rozhodování výrazně zlepšíte atmosféru ve škole.
Získáte podnětnou zpětnou vazbu, zvýšíte důvěru a pocit sounáležitosti v celé školní komunitě.

S čím Vám pomůžeme?

Školní participativní rozpočet (Pébéčko)

Rozvíjejte Vaši školní komunitu prostřednictvím participativního rozpočtu: Vedení školy vyčlení určitou finanční částku, žáci a studenti za ni navrhují projekty vedoucí ke zlepšení prostředí ve škole a následně hlasují. Vítězný návrh vedení školy zrealizuje.

school_rozpocet

Hlasování

Žáci a studenti mohou pomocí online hlasování kdykoliv rozhodovat o věcech, které se jich týkají. Navrhovat témata, o kterých chtějí diskutovat a nalézat shodu se svými spolužáky. 

school_projekty

Řekli o nás

Máme zkušenosti

55školních participativních rozpočtů, z toho 21 v zahraničí.

100 +školních průzkumů a hlasování.

Pro realizaci Pébéčka na základní škole potřebujete jednu osobu školního Koordinátora (učitel nebo pedagogický pracovník), který postupuje podle návodů v aplikaci. Pro středoškolské Pébéčko potřebujete jednu osobu, tzv. Průvodce (učitel nebo pedagogický pracovník), který má k dispozici vybraný tříčlenný studentský tým. Víme, jak málo času a kapacit pedagogové na základních i středních školách obecně mají, proto jsme se snažili jim maximálně vyjít vstříc, co se týče například generovatelných materiálů k vytištění (seznamy projektů, plakáty, diplomy), návodů krok za krokem a odškrtávacího seznamu úkolů.

Obecně lze Pébéčko na základní škole stihnout za tři týdny. Na středoškolské Pébéčko počítáme asi měsíc nebo pět týdnů. Školy si ale stanovují vlastní harmonogram, který jim vyhovuje lépe. Například se rozhodnou, že na navrhování projektů poskytnou žákům a studentům více času nebo že více času bude potřeba na studentskou kampaň. Naše návody nejsou striktní. Koordinátoři a Průvodci se v nich dozvědí, co a jak udělat, aby byl výsledek co nejlepší, ale zároveň je mohou přizpůsobovat potřebám a požadavkům školy.

Financování projektů je možné z několika různých zdrojů. Pokud se projekt rozhodlo realizovat vedení školy, může prostředky vyčlenit přímo z jeho rozpočtu. Často se stává, že i zřizovatel školy (město nebo kraj) je ochoten ve svých školách podobné smysluplné projekty zaplatit. Další možností je využití CSR programů. Někdy jsou studenti sami schopni a ochotni shánět finance, aby mohli na své škole Pébéčko zrealizovat. To zároveň zvyšuje jejich motivaci. 

V první fázi Pébéčka probíhá nastavování pravidel. Každá škola nastavuje vlastní pravidla – patří k nim i stanovení, kdo všechno se může do projektu zapojit. U středních škol se mohou zúčastnit všichni studenti. Na základních školách obvykle doporučujeme, aby se navrhování projektů účastnili žáci od cca čtvrté třídy, kdy si děti již nepřipadají znevýhodněné vůči starším navrhovatelům. Ale hlasovat o projektech mohou děti už třeba od druhé třídy – je důležité, aby uměly číst a s případnou dopomocí pedagoga nebo staršího spolužáka mohou hlasovat v elektronické aplikaci. Pébéčka se, pokud si to škola přeje, mohou zúčastnit i rodiče. Obvykle ale projekty navrhují a pak o nich rozhodují sami žáci a studenti.

Novinky

Prázdninové čtení o školní participaci

Prázdninové čtení o školní participaci

Desatero zásad pro úspěšnou participaci

Desatero zásad pro úspěšnou participaci

Výsledky MOJE ŠKOLA - MŮJ HLAS

Výsledky MOJE ŠKOLA - MŮJ HLAS
Zobrazit další novinky

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?