Participace na školách

Zapojením žáků a studentů do rozhodování zlepšíte klima ve škole, získáte zpětnou vazbu, zvýšíte důvěru a pocit sounáležitosti ve školní komunitě.

S čím vám pomůžeme?

Školní participativní rozpočet (Pébéčko)

Rozvíjejte vaši školní komunitu prostřednictvím participativního rozpočtu: Vedení školy vyčlení určitou finanční částku, žáci a studenti za ni navrhují projekty vedoucí ke zlepšení prostředí ve škole a následně hlasují. Vítězný návrh vedení školy zrealizuje.

school_rozpocet

Hlasování a průzkumy

Žáci a studenti mohou pomocí online hlasování kdykoliv rozhodovat o věcech, které se jich týkají. Navrhovat témata, o kterých chtějí diskutovat a nalézat shodu se svými spolužáky. 

school_projekty

Nápady pro město

Obec vyčlení určitou finanční částku, žáci a studenti navrhují projekty ke zlepšení města a následně o projektech hlasují. Vítězný návrh město zrealizuje. Nástroj k obohacení práce školních parlamentů.

napadypromesto

Řekli o nás

Máme zkušenosti

70Pébéček - školních participativních rozpočtů

17962hlasujících žáků a studentů, kteří rozdělili 2 081 500 Kč

60zapojených škol ve 28 městechŠkolní Pébéčko (z anglického Participatory budgeting) je zjednodušenou formou městského participativního rozpočtování. Škola vyčlení část rozpočtu. Žáci navrhují projekty, jak zlepšit školu. Projekty sami propagují. Hlasováním pak rozhodují o vítězném projektu. Ten je po vyhlášení výsledků vedením školy co nejdříve realizován.

Navrhují především to, co ve škole skutečně potřebují, co jim chybí: relaxační místnost, letní učebnu, pítko, školní sportovní dresy, školní rádio nebo například bylinkovou zahradu.

Ne. Všechny podané návrhy nejprve zhodnotí vedení školy. Návrhy, které není možné z jakéhokoliv důvodu na škole realizovat, neschválí a do hlasování nejsou zařazeny. 

Čtyři až osm týdnů. Podle požadavků a potřeb školy.

Novinky

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

Základní škola Gen. Píky zazáří jako žádná jiná

Základní škola Gen. Píky zazáří jako žádná jiná

Školní participace na Slovensku: Naša škola je naša!

Školní participace na Slovensku: Naša škola je naša!
Zobrazit další novinky

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

“Po studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem se věnovala výuce. Nyní pomáhám na základních a středních školách rozšiřovat povědomí o participaci a základních demokratických principech. Přispívám k jejich realizaci v praxi prostřednictvím projektu Školní Pébéčka a dalších školních aktivit.”

Potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.
Kontaktovat

Potřebujete poradit?