V Říčanech se žije nejlépe. Jakou roli hraje ve spokojeném životě občanů participace?

Říčany obsadily 1. místo v Indexu kvality života 2019 v českých obcích, který sestavuje společnost Obce v datech ve spolupráci s firmou Deloitte. Radnice zároveň dlouhodobě zapojuje místní občany do rozhodování. Od začátku tohoto roku uspořádala dvě hlasování a veřejnost tak již třetím rokem rozhodovala o využití části městského rozpočtu.

Kvalita života je měřena společností Obce v datech ve 205 českých obcích s rozšířenou působností a Praze. Zdrojem informací jsou Big Data a data od veřejných institucí a dalších subjektů (např. Český statistický úřad, Úřad práce České republiky, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další). Výpočet jednotlivých indexů, ze kterých se celkové hodnocení města skládá, vychází zejména ze statistik OECD a OSN týkajících se kvality života. Indexy nabývají hodnot 0 a 10, přičemž obec, která je v porovnání s ostatními obcemi na posledním místě, má hodnotu 0. Obec, která obsadila první místo, má hodnotu 10. Ostatní obce jsou následně dle relativního vztahu rozdistribuovány mezi hodnotami 0 a 10.

Měřené indexy jsou rozděleny do tří oblastí: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. Participace občanů hraje roli především v oblasti vztahů a služeb. Jedněmi z hodnocených indexů této oblasti je Index sounáležitosti (počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce vztažený na počet obyvatel) a Index zájmu o obecní a krajské volby (volební účast v obecních a krajských volbách). Právě pomocí participace může město u občanů vzbudit zájem o veřejné dění a chuť se na něm podílet. Ukázat, že občan svým názorem může přispět do diskuze a podílet se na rozvoji města. Říčany se v žebříčku kvality života českých obcí umístily na 1. místě v rámci ČR i Středočeského kraje. Své občany se snaží do rozhodování aktivně zapojovat od roku 2015, kdy radnice s využitím softwarové platformy D21 (Decision 21) odstartovala projekt Řídím Říčany. Získává skrze něj názory veřejnosti na různé aktivity města a cílem je také motivovat občany k trvalému bydlení v Říčanech.

                                     Portál Řídím Říčany

Aktuálně je v projektu Řídím Říčany 1 608 registrovaných občanů. Město už má za sebou 20 ukončených hlasování, které dělí do 2 kategorií dle závažnosti témat. U obecnějších, lehčích témat, může hlasovat každý. Do těch vážnějších a zásadnějších se mohou zapojit pouze občané, kteří se přihlásili přes registrační formulář, jsou starší 15 let a mají trvalé bydliště v Říčanech. Mezi hlasování otevřená všem patří například Říčanský sportovec roku 2018. Registrovat se naopak občan s trvalým pobytem musel do červnového hlasování PŘEKVAPTE ŘÍČANY: 3. ročník participativního rozpočtování. Občané Říčan v něm rozhodovali o tom, které malé projekty (do 500 tisíc Kč) a které velké projekty (0,5 až 2 miliony Kč) by mělo město realizovat. Celkem se vyjádřilo 685 hlasujících, kteří zvolili 2 vítěze z kategorie malých projektů a 2 vítěze z velkých projektů. Za malé projekty vyhrál nákup přístrojů AED (automatický externí defibrilátor) a jejich strategické rozmístění po městě (51 % hlasujících) a vybudování jednoduchých terénních příčných prahů na všech lesních a polních komunikacích, dále zpevnění části místních a lesních komunikací (51 % hlasujících). Z kategorie velkých projektů vyhrál projekt zvelebení současného dopravního hřiště tak, aby učilo děti jezdit správně (45 % hlasujících) a realizace dláždění a ohrazení stání pro kontejnery na separovaný odpad postupně pro celé město (31 % hlasujících). Podrobnosti o všech hlasováních najdete na http://www.ridimricany.cz.

Radnice v Říčanech

Sdílet článek:

Další novinky

Školním Pébéčkem participace na GymHu teprve začala. Vítězný návrh znovu zapojí celou školu

Školním Pébéčkem participace na GymHu teprve začala. Vítězný návrh znovu zapojí celou školu

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Čtrnáctka podle vás: dětské hřiště i nové vybavení do skateboarding haly. Na participaci dala Praha 14 pět milionů

Čtrnáctka podle vás: dětské hřiště i nové vybavení do skateboarding haly. Na participaci dala Praha 14 pět milionů
Zobrazit další novinky

Službu provozuje společnost Decision 21 s.r.o.

Sledujte nás, ať vám neuniknou další zajímavé projekty, na kterých pracujeme.

© 2022, Decision 21 Created by Beneš & Michl