Žákovský dotazník: Jak (ne)fungovala komunikace s učiteli v době karantény?

Zeptali jsme se žáků a studentů ze základních a středních škol v České republice, jak vnímali přesun výuky do online prostředí. Co jim vyhovovalo a co bylo naopak přítěží. Odpovědělo 1721 žáků. Výsledky nejsou reprezentativní, přesto mohou vedení škol přinést zajímavé postřehy k zamyšlení při zvažování možnosti zavést online výuku doplňkově do běžného režimu. Kompletní výsledky dotazníku naleznete zde, níže se můžete seznámit s některými zajímavými postřehy z 1. a 2. otázky (Co v komunikaci s učiteli fungovalo a co naopak nefungovalo).

Co podle vás v komunikaci s učiteli fungovalo?

Spokojenost studentů s výukou se lišila podle škol. Žáci a studenti, kteří na otevřené otázky odpověděli, měli obecně dojem, že komunikace s učiteli fungovala. Pro mladší žáky (1. stupeň) byl nesmírně důležitý kontakt s třídními učiteli, spolužáky a kamarády prostřednictvím výuky v online učebnách. Zároveň se ale v jejich případě museli na výuce mnohem více podílet rodiče. Pro starší žáky a studenty byla zásadní rychlá a srozumitelná zpětná vazba na odevzdané úkoly a práce. Oceňovali, pokud učitelé odpovídali obratem, byli schopni dovysvětlit náročnější učivo a komunikovali, kdykoliv bylo potřeba. Dále především studenti maturitních ročníků a žáci nejvyšších tříd základních škol (v některých případech i rodiče nejmladších žáků) věnovali pozornost tomu, zda bylo vedení školy schopné nastavit jednotná pravidla a postupy a v dostatečném předstihu informovat o organizaci závěru školního roku a návratu do běžného režimu. 

Postřehy z dotazníku:

“Třídní učitelka okamžitě reagovala, poslala kontakt, opravovala práce i večer, učitelka ČJ a AJ odesílala opravené práce i v 22 hod... a nemusela to dělat. Z ČJ založila společný e-mail, na ten zadávala práce a následně výsledky, aby si každý mohl opravit a zkontrolovat. Super nápad, velká pomoc i pro mamku... Každý už nezná pravidla pravopisu podrobně... Opravdu chválíme. Paní učitelky z AJ a z ČJ a z Ma - 6. C, jela hodiny přes Skype a Messenger, padalo to, ale nevzdávaly se!”

Někteří žáci vše pochválili, ale nezapomněli ani na nutnou sebekritiku:

“Fungovalo asi všechno, co by mělo, ale měl jsem těžký nezájem o víceméně všechno.”

Žáci a studenti ale oceňovali i komunikaci mimo probírané téma a lidské, přátelské popovídání. 

andy-falconer-qADcG-2qMd4-unsplash

Co podle vás v komunikaci s učiteli nefungovalo?

I v tomto případě se řada žáků a studentů vyjádřila, že podle nich vše probíhalo bez problémů. Ti, kteří měli pocit, že něco nefungovalo, zmiňovali nízkou aktivitu učitelů, minimální nebo žádnou zpětnou vazbu od učitelů, nedostatečně vysvětlenou látku, nebo příliš mnoho učiva k samostatnému prostudování. Počáteční potíže souvisely také s tím, že zpočátku nebylo jasné, jaké platformy a aplikace mají učitelé využívat, nebylo jasně nastavené komunikační prostředí, chyběl přehled, kolik který učitel zadává úkolů a často nebylo k dispozici dostatečné technické vybavení ani pro učitele, ani pro žáky. Překážkou také bylo, že někteří, zejména starší, učitelé nebyli na digitalizaci připraveni a s IT nástroji nedovedli pracovat tak snadno jako jejich mladší kolegové.

 Postřehy z dotazníku:

"Videohodiny. Bylo velmi těžké udržet pozornost, pokud učitel pouze vykládal látku. Také nešlo si dělat pořádné zápisky z těchto hodin. Když učitel hodinu nahrával, bylo to snazší, protože jsme si nahrávku mohli zpětně pustit a zápisky doplnit.”

“Minimální zpětná vazba u některých učitelů k vypracovaným úkolům. Alespoň napsat, jestli je vypracování správné. Nebo kde je chyba.”

“Nefungovala online výuka. Pouze jsem dostala seznam úkolů, které musím splnit a nikoho nezajímalo, kdo mi s tím pomůže. Je mi 12 let a mamka mi musela půjčit svůj notebook, abych si některé informace zjistila a doučila se sama. Mamka mi stáhla elektronické verze učebnic, kde mi např. v matematice nebo v angličtině bylo učivo vysvětleno.”

kompletní zpráva k dotazníku

Sdílet článek:

Další novinky

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty
Zobrazit další novinky