Žákovský dotazník: Jak by si žáci představovali částečné zavedení online výuky do běžného režimu

Zeptali jsme se žáků a studentů ze základních a středních škol v České republice, jak vnímali přesun výuky do online prostředí. Co jim vyhovovalo a co bylo naopak přítěží. Odpovědělo 1721 žáků. Výsledky nejsou reprezentativní, přesto mohou vedení škol přinést zajímavé postřehy k zamyšlení při zvažování možnosti zavést online výuku doplňkově online výuku do běžného režimu. Kompletní výsledky dotazníku naleznete zde, níže se můžete seznámit s některými zajímavými postřehy z 5. otázky, jak by si žáci představovali částečné zavedení online výuky do běžného režimu.

annie-spratt-CV3nkG7XIwg-unsplash

Jak byste si představoval/a částečné zavedení online výuky do běžného režimu?

Větší část studentů si zavedení online výuky do běžného režimu v určité míře dokáže představit. Online výuku žáci považují za dobré řešení například pro zopakování lekcí, dlouhodobě nemocné žáky nebo při chřipkovém období. Výuku jazyků, zadávání domácích úloh nebo projektové vyučování formou online lekcí považují žáci za dobrou inovaci. Někteří žáci se domnívají, že online výuka by mohla probíhat např. 1-2 dny v týdnu, a to především pro druhý stupeň a střední školy, kdy už se žáci umí učit sami. Žáci se domnívají, že učitelé by měli využívat více výukových online materiálů, které nemusejí být primárně určeny k výuce, ale probíranou látku vhodným způsobem doplňují a rozšiřují. Úplný přechod do online prostředí si však nepřejí, vnímají důležitost sociálního kontaktu

Postřehy z dotazníku:

“Pro studenta, který je častěji nemocný, si myslím, že on-line výuka by byla perfektní. Nadále by i bez své fyzické přítomnosti ve škole mohl sbírat známky a pak by nedocházelo k problémům jen proto, že bývá více nemocný.”

“Upřímně budu po době koronakrize a karantény ráda, až budu moci jít do školy, a to hlavně z toho důvodu, že všechno bude “normální”. Žádné on-line testy, posílání prezentací, focení úkolů, přeposílání kdečeho…”

“Část hodin vypustit z rozvrhu a nahradit online lekcemi. Tyto lekce by umožnily žákům do určité míry postupovat tak rychle, jak jim to vyhovuje. Žáci by stále měli možnost řešit látku s učiteli během školních hodin. Hodiny by se měly vypouštět hlavně ráno, což má výrazné účinky na výkon žáků. (zdroje) http://sleepeducation.org/docs/default-document-library/teenssleeppatternsandschoolperformanceB612AF04BD8440DD1D8A412D.pdf?sfvrsn=2 https://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaau6200”

“Možná by se dalo nějak zkrátit hodiny vyučované ve škole a místo toho na nějakých delších projektech či například na volitelných předmětech pracovat z domu, nejlépe v méně omezených časových intervalech. Dost spolužákům například vyhovovalo učit se v noci, což naprosto chápu a přijde mi, že by bylo fajn, kdyby měli studenti možnost být více pány svého času a už teď si začít trochu více organizovat vlastní život.”

“V online prostředí bych nadále prováděl odevzdávání prací a také komunikaci se studenty, raději než přes e-mail, ať je to vše na jednom místě. Na naší škole jsme například operovali v Microsoft Teams, kde měl každý předmět svoji "třídu". Odvážnější: Část hodin, například jedna týdně u některých předmětů nebo na volitelné bázi, by se mohla přesunout trvale do online prostředí. Učitel by zadal například jenom online materiály k procvičení a poté je zkontroloval během hovoru s žáky.”

“Možná jako volitelné semináře. Pokud by se někdo chtěl věnovat určitému předmětu (nebo více předmětům) intenzivněji a detailněji, měl by mít možnost se jim tak věnovat, a to za předpokladu, že nestráví celý den ve škole. Ne všechny baví určitý předmět a proto by měla být tato možnost.”

“Například v matematice a podobných abstraktních předmětech se vždy učit trochu nad rámec toho, co se chce. Ve škole je učivo často redukované na minimum a zapomíná se na 'bigger picture'. Já osobně svému způsobu učení říkám cesta tam a zase zpátky. Člověk by měl začít konkrétními příklady, abstrahovat co nejvíc nahoru a pak se z té abstrakce vrátit na jiné konkrétní příklady a vyřešit je. Při dalších řešeních stačí mít v hlavě jen jednu abstraktní myšlenku a vždycky sestupovat dolů.”

KOMPLETNÍ ZPRÁVA Z DOTAZNÍKU

Sdílet článek:

Další novinky

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty
Zobrazit další novinky