Žáci navrhli městské projekty za 150 tisíc pro Kutnou Horu. Město realizuje unikátní projekt v České republice

Radnice v Kutné Hoře se rozhodla aktivně zapojit žáky a studenty do dění ve městě. Ze svého rozpočtu vyčlenila celkem 150 tisíc korun na dva participativní projekty. Tento způsob participace je jedinečný tím, že projekty nenavrhují dospělí občané, ale sami žáci kutnohorských základních a středních škol. Ti o nich následně také hlasují. Díky participativním projektům se mohou žáci a studenti podílet na chodu obce a ovlivňovat bezprostřední okolí, ve kterém žijí. V České republice jde o unikátní způsob propojení města a škol v něm.

Kutná Hora 3Školní parlamenty mění své město

Radní Kutné Hory se domnívají, že se v žácích jejich škol skrývá velký potenciál, který chtějí využít. Místostarosta Kutné Hory, Vít Šnajdr, inicioval založení Rady školních parlamentů v prosinci 2019. Rada se skládá ze zástupců školních parlamentů všech osmi kutnohorských škol, z toho jsou 4 základní a 4 střední. Jejím prvním úkolem je organizace a zajištění pilotního školního městského participativního rozpočtování. Žáci tak pro město navrhují malé projekty do 50 tisíc Kč a projekty velké do 100 tisíc Kč.

Žáci mají s participativním rozpočtováním zkušenost ze školy

Kutnohorští žáci už mají s rozpočtováním potřebné zkušenosti. Podobným procesem si totiž prošli na svých školách v rámci školního participativního rozpočtování, tzv. Pébéčka. Město školám poskytlo určitou částku a žáci rozhodovali, do jakých projektů na jejich škole peníze alokovat. Projekty zároveň sami navrhli. Městský školní participativní rozpočet je tak dalším krokem k rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti žáků a studentů při rozhodování o projektech, které se budou v jejich městě realizovat.

Kutná Hora 1Jak probíhá městské školní participativní rozpočtování?

V průběhu prosince a ledna žáci předávali svým zástupcům z Rady své návrhy. Ti je zpracovali do prezentací tak, aby je mohli představit ostatním na dalším setkání, které proběhlo 28. února 2020. V jeho průběhu zástupci Rady informovali o navrhovaných projektech ostatní a získali k nim zpětnou vazbu od svých kolegů z Rady a zároveň i od zástupců města. Nyní již vědí, co je potřeba upravit nebo doplnit, případně s kým ještě konzultovat, aby návrhy bez problémů prošly procesem schvalování a bylo možné o nich hlasovat.

Jaké projekty žáci navrhovali?
Mezi navrhovanými projekty se samozřejmě objevilo jednak možné využití moderních technologií: solární lampy, chytré lavičky a elektronické informační panely, tak volání po sportovním vyžití: workoutové hřiště, herní prvky na hřiště pro hendikepované děti, ale i například projekt letního kina, autobusové knihovničky, oživení parku vodními prvky a zelení či organizování studentského Majálesu.

Další postup? Revize návrhů, evaluace a hlasování.
V následujícím měsíci studenti zrevidují své návrhy, projednají je s příslušnými odbory, aby mohly projekty postoupit k hlasování. Kutná Hora dva vítězné  projekty, jeden za 50 a druhý za 100 tisíc zrealizuje. To ovšem neznamená, že ostatní návrhy zapadnou. Poskytnou cennou zpětnou vazbu pro městskou radu, jež některé z nich může případně realizovat později. Celý projekt je zajišťován pomocí naší platformy Decision 21.

Kutná Hora 2Kutná hora 4

Sdílet článek:

Další novinky

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Lidé v participativním rozpočtu už pošesté “Překvapili Říčany“. Letos udržitelností i projekty na pomoc Ukrajině

Škola mění studenty, studenti mění školu

Škola mění studenty, studenti mění školu

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty

V příbramském participativním rozpočtu dostala od veřejnosti zelenou revitalizace lesíku a další 3 projekty
Zobrazit další novinky